چند مدل سرنگ انسولین داریم؟

 • ۰

چند مدل سرنگ انسولین داریم؟

بطور کلی دو مدل:

 

سرنگ 100 واحدی :

که هر خط کوچک آن دو واحد است و خطوط بزرگتر با 10 ، 20 ، 30،  ،40 ، 50، ….. تا 100 مشخص شده اند.

 

سرنگ 50 واحدی: 

که هر خط یک واحد است و خطوط بزرگ 5 ، 10 ، 15،……تا 50 دیده میشود

 

اما همین دو مدل تفاوتهایی با هم دارند:

در قطر و طول نیدل یا نوک سرسوزن از سرنگ انسولین

نیدل یا نوک سرسوزن که :دارای قطر (ضخامت) 29 تا 31 میباشد که هرچه اون عدد بزرگتر یاشه یعنی سرسوزن نازکتره.با عبارت (گیج) gage شناخته میشه

                                         :طول که از 8 تا 12 میلیمتر ساخته میشه و هرچه کمتر باشه طبیعتا سرسوزن کوتاهتره

 

مثال :یعنی سرسوزن 6  میلیمتری با گیج 31 کوتاهتر و نازکتر از سرسوزن با طول 8 میلیمتر و گیج 30 هست

و فرق آخر:

سرنگهای قدیمی و حتی میشه گفت نامناسب برای تزریق انسولین:

سرسوزن از سوزن جدا میشد ، مثل تصویر زیر که سرسوزن زرد رنگ دیده میشه

اما سرنگهای جدید و به قولی بهتر : سر سوزن کاملا به سوزن چسپیده و غیر قابل جداکردن میباشد.حتی اگر از سرنگهای قدیمی در بازار وجود داشته باشد که خود من چند مدل چینی انرا در داروخانه ها دیده ام هرگز آنرا استفاده نکنید.

احتمال دارد یکی دو واحد داخل آن بماند و تزریق نشود که این امر برای افراد با دیابت حاملگی یا اطفال که واحدهای کمتری تزریق میکنند میتواند بسیار حائز اهمیت باشد


گذاشتن دید گاه؟

بایگانی تاریخ خورشیدی

ساعت به وقت تهران

آخرین دیدگاه‌ها

  آمار بازدید

  • 1
  • 74
  • 20
  • 323
  • 58
  • 2,197
  • 10,009
  • 92,212
  • 340,526