صدور مجوز ورود و ترخیص تجهیزات پزشکی واگذار می شود

 • ۰

صدور مجوز ورود و ترخیص تجهیزات پزشکی واگذار می شود

دیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، از اجرای طرح تفویض صدور مجوز ورود و ترخیص تجهیزات و ملزومات پزشکی به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدونا، دکتر محمود بیگلر گفت: این طرح از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران آغاز شده و بزودی نیز دانشگاه هایی که بستر و شاخص های لازم را داشته باشند اضافه خواهند شد.

وی، هدف از اجرای این طرح را که چندی پیش توسط رئیس سازمان غذا و دارو ابلاغ شد، استفاده از دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان بازوان اجرایی حوزه تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در سراسر کشور، واگذاری تصدی غیر حاکمیتی به دانشگاه ها، رفع تمرکز زدایی و استفاده از توان بالقوه معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی در امور تجهیزات پزشکی عنوان کرد.


گذاشتن دید گاه؟

بایگانی تاریخ خورشیدی

ساعت به وقت تهران

آخرین دیدگاه‌ها

  آمار بازدید

  • 0
  • 3
  • 3
  • 52
  • 41
  • 358
  • 1,698
  • 89,684
  • 345,726