پرسنل

نام و نام خانوادگی منصب
رئیس هیئت مدیرهدکتر عبد الرحیم بغدادی
مدیر عامل دکتر مهوش منتظری
مدیر کارخانه:مهندس علی اکبر بواسحاق
کنترل کیفی مهندس مرتضی خانی
کنترل کیفیمهندس فاطمه راعی کار
ناظر فنیمهندس هاجر حیدری

بایگانی تاریخ خورشیدی

ساعت به وقت تهران

آخرین دیدگاه‌ها

  آمار بازدید

  • 0
  • 80
  • 16
  • 297
  • 103
  • 2,048
  • 6,091
  • 62,204
  • 145,371