پرسنل

نام و نام خانوادگی منصب
رئیس هیئت مدیرهدکتر عبد الرحیم بغدادی
مدیر عامل دکتر مهوش منتظری
مدیر کارخانه:مهندس علی اکبر بواسحاق
کنترل کیفی مهندس مرتضی خانی
کنترل کیفیمهندس فاطمه راعی کار
ناظر فنیمهندس هاجر حیدری

بایگانی تاریخ خورشیدی

ساعت به وقت تهران

آخرین دیدگاه‌ها

  آمار بازدید

  • 0
  • 39
  • 21
  • 122
  • 88
  • 943
  • 4,578
  • 54,199
  • 167,227