پرسنل

نام و نام خانوادگی منصب
رئیس هیئت مدیرهدکتر عبد الرحیم بغدادی
مدیر عامل دکتر مهوش منتظری
مدیر کارخانه:مهندس علی اکبر بواسحاق
کنترل کیفی مهندس مرتضی خانی
کنترل کیفیمهندس فاطمه راعی کار
ناظر فنیمهندس هاجر حیدری

بایگانی تاریخ خورشیدی

ساعت به وقت تهران

آخرین دیدگاه‌ها

  آمار بازدید

  • 0
  • 69
  • 48
  • 157
  • 96
  • 1,174
  • 4,272
  • 57,875
  • 126,368